Facebook: Lan Rừng Lưu Phúc bán hàng lừa đảo

Tên shop: Lan Rừng Lưu Phúc
Lan Rừng Lưu Phúc
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Bán hàng lừa đảo khách hàng, nhắn tin không rep, chặn khách hàng

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *