Facebook: Nguyễn Đăng Đạt giao hàng thiếu, đùn đẩy trách nhiệm

Tên shop: Nguyễn Đăng Đạt
Nguyễn Đăng Đạt
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Chủ shop giao hàng thiếu, đùn đẩy trách nhiệm, thái độ, bắt bẻ với khách hàng, nhắn tin không rep, bắt khách hàng xin lỗi mới chịu trả tiền lại

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *