Fanpage: “Eva Store và Lady Shop” Bom hàng của shop khác, tỏ ra là bị hại còn lập ra page mới để đi lừa tiếp mọi người

Tên shop: Fanpage: Eva Store và Lady Shop
Fanpage: Eva Store và Lady Shop
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Đặt hàng của shop khác xong đến khi gọi điện thì không nghe, gọi được thì lại lấy lí do bị người khác hại nên không nhận hàng. Mặc dù cũng bán hàng online mà lại đi bom hàng??? Mọi người hãy tránh shop này ra nhé

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *