Fanpage “Nhật Ký Game Xưa” Bán hàng kém chất lượng, hàng đểu, treo “đầu dê bán thịt chó”

Tên shop: Nhật Ký Game Xưa
Nhật Ký Game Xưa
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Bán hàng kém chất lượng, hàng đểu, hỏng hóc, không dùng được, khách muốn đổi thì lại gửi cái khác hoàn toàn và còn đã qua sử dụng, lại còn chặn máy, block, không nghe

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *