Fanpage “TNP Angel Store” Gửi sai sản phẩm, khách muốn đổi thì chặn số

Tên shop: TNP Angel Store
TNP Angel Store
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Gửi sai sản phẩm, khách muốn đổi thì lại chặn số, chặn tin nhắn

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *