Felicelife Áo – Giao hàng thiếu vẫn mặt dày kiện ngược người mua

Tên shop: Felicelife Áo
Felicelife Áo
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Shop Felicelife Áo giao thiếu hàng (mặc dù đơn hàng chỉ có 2 món mà vẫn giao thiếu 1 món). Khách khiếu nại hoàn hàng, trả tiền thì shop không đồng ý, không hỗ trợ, không trả lời rep. Cố tình im lặng để nuốt luôn tiền của khách.
Shopee xử lý kém, bằng chứng rõ ràng Shop giao thiếu nhưng cố tình gây khó dễ cho người mua, làm việc không có Tâm.

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *