Kinda Beauty Cosmetic bán đồ fake chặn khách

Tên shop: Kinda Beauty Cosmetic
Kinda Beauty Cosmetic
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Kinda Beauty Cosmetic bán hàng fake đến khi inbox lại thì chặn khách.

Chia sẻ:

One thought on “Kinda Beauty Cosmetic bán đồ fake chặn khách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *