Mỹ Anh Apple lừa đảo xong chặn khách hàng

Tên shop: Mỹ Anh Apple
Mỹ Anh Apple
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Chuyện là người yêu em mua 2 cái đồng hồ để tặng cháu, vô tình lướt thấy page Mỹ Anh Apple cũng ổn nên đặt hàng luôn. 1 lần ngu nhớ đời. Đặt xong gọi chốt đơn và yêu cầu đợi lấy hàng. Hôm nay nhận thì ôi thôi, 2 cái không giống nhau. Nhắn lại thì chặn luôn.

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *