Nhà vườn Quang Dũng Giống Cây F1 giao hàng chậm, còn chửi khách

Tên shop: Nhà Vườn Quang Dũng Giống Cây F1
Nhà Vườn Quang Dũng Giống Cây F1
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Mẹ em năm nay hơn 60 tuổi đặt hàng bên nó củ cây để trồng cọc hôm 18, chắc gửi cây hôm 19, hôm nay ngày 23 rồi chưa thấy đâu hỏi . Em mới hỏi shop Nhà vườn Quang Dũng Giống Cây F1 là: nếu củ cây bị thối thì tiền cọc tính sao? Xong shop chửi luôn em không biết trước như nào

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *