Shop “Linh Bonjour” lừa đảo, gửi sai hàng

Tên shop: Linh Bonjour
Linh Bonjour
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Né shop này ra nhé mọi người ơi
Bọn này làm ăn mất dậy lừa được tiền xong chạy mất hút luôn?
Lần đầu em bị lừa như thế
Chọn áo hoa cúc mà họ gửi hàng áo như rẻ lau ??đúng là làm ăn mất dậy ?

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *