Vinby Shop Bán hàng đểu, hỏng hóc, thiếu trách nhiệm

Tên shop: Vinby Shop
Vinby Shop
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Bán hàng hỏng, đểu, rách nát, khách phản ánh thì tắt máy, không nghe, chặn máy, tin nhắn cũng không hề trả lời

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *