Year92.case Lừa đảo ốp mua về không sử dụng được chặn khách hàng

Tên shop: Year92.case
Year92.case
Số lần bị bóc phốt: 17
17
Nội dung bóc phốt:

Không đúng sản phẩm khách yêu cầu,sai ốp, thái độ shop không tốt, ốp mua về không sử dụng được
Khách nhắn tin không trả lời

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *