Cung cấp thông tin bóc phốt Shop

Bạn có thể bóc phốt những shop bán hàng online kém chất lượng, phục vụ kém, lừa đảo. Hãy cung cấp thông tin chính xác kèm bằng chứng là ảnh chụp màn hình.

Bạn vui lòng đăng nhập để tiếp tục bóc phốt!